Allmänna villkor

CJG Web Production AB (556950-5356) bedriver verksamheten för ecoskincare.se. För att handla på ecoskincare.se måste du vara 18 år eller ha målsmans tillstånd. Ecoskincare.se följer Distansavtalslagen, konsumentverkets och ARN (allmänna reklamationsnämndens) rekommendationer i alla ärenden.

Alla priser på webbplatsen är inklusive moms.

Alla varor förblir i ecoskincare.se ägo tills dess att full betalning kommit bolaget tillhanda. Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Ecoskincare.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Ecoskincare.se reserverar sig för eventuella tryckfel såsom t ex pris, storlek, antal produkter i lager på denna webbplats. Vi kan inte heller till 100 % garantera att alla bilder exakt återger produkternas utseende.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller sig ecoskincare.se rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.

När du genomför ett köp godkänner du samtidigt våra köpvillkor samt att CJG Web Production AB har rätt att skicka erbjudanden via e-post och SMS. Du kan när som helst välja att avregistrera dig genom att kontakta vår kundtjänst.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Konsumentköplagen och ARN

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Vi tillämpar konsumentköplagens reklamationsrätt. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Ta alltid kontakt med vår kundtjänst innan du skickar en vara i retur. Garanti lämnas i enlighet med konsumentköplagen och kan komma att variera från en tillverkare till annan.

Är du inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du alltid vända dig till vår kundtjänst. Kundombudet granskar ärendet på nytt och du får ett svar inom 48 timmar. Du som kund har alltid rätt att få ärendet prövat i en oberoende instans som t.ex. Allmänna ReklamationsNämden (ARN). Vi följer alltid rekommendationer från ARN.

Force Majeure

Ecoskincare.se är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.